איתור שמאים
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

איתור שמאים


רשימת שמאי חוץ  - הפניק​ס 2018


מבוטח/ת, זכותך לבחור שמאי חוץ מתוך הרשימה הרצ"ב.

אזורשמאיטלסלולריפקס
חיפה והצפוןקל גד שמאים077-7552222077-755222204-8523131
חיפה והצפוןמנחם אדוני04-9550251053-778785704-9550256
חיפה והצפוןאלי עבוד04-6466220054-818214304-6466225
חיפה והצפוןאורי גורביץ - שביט שמאים04-8524242052-379632804-8516535
חיפה והצפוןאמארה עאמר04-6517547050-5299154  04-6419869
חיפה והצפוןסמיר בדארנה04-6740470050-537044804-6740995
חיפה והצפוןיוסי גולן04-6060444053-557409804-6060446
חיפה והצפוןרכס שאלתיאל04-8661175050-526104004-8661173
חיפה והצפוןעמוס מדר04-6588941050-523063604-6588991
חיפה והצפוןתמיר כהן04-8372549050-5368000077-4704981
חיפה והצפוןהאני חנא04-9980870050-571333704-9980870
חיפה והצפוןסעד בריק 04-6215840050-7207888077-4448150
חיפה והצפוןשמוליק גולדשטיין09-8322925054-266992609-8322926
חיפה והצפוןיגאל אנקורי04-6212448054-570760704-6212449
חיפה והצפוןגדי ליפמן04-8244667050-650092904-8386743
חיפה והצפוןאיימן עבו עקסה052-4668110052-466811015349975822
חיפה והצפוןמשראקי איאד07-74205200052-861839904-9881025
     
השרוןניסים בן בכר09-7455250052-251711209-7456895
השרוןאבי עזיזי09-7403016050-525787509-7403352
השרוןאורי נוי08-9216868053-776603315389216868
השרוןחברוני אדיב09-8847421052-332736309-8871487
השרוןמוטי שפורן09-7401111054-441055509-7466737
השרוןיורם אפרתי03-9342426053-740022203-9304692
השרוןגינדי עזרא03-9041617050-592692603-9041489
השרוןצדוק נשר04-6335111053-730026704-6335222
השרוןמני מכאלי09-8824971052-846600309-8824971
השרוןעזרא חן09-7681888053-779643609-7681222
השרוןאריאל חרזי03-6872461052-290660503-6879403
השרוןמוטי אנגל09-8828266052-824428409-8828255
השרוןמשה פסו09-9584444050-521833409-9514384
השרוןערן ארז09-8855662050-444888909-8843171
השרוןגיא בן שושן074-7013555054-2229699074-7039699
השרוןצור אלוני09-9745551050-788826709-8913939
השרוןדוד אשר03-9334748052-264062115339098077
השרוןיואל תמרי03-9033112053-369103203-9033114
השרוןאבי נחתומי09-7964976054-448771115397964976
השרוןאפי חיזגילוב052-6939932052-693993209-8826015
השרוןאבי בן הרוש 09-7419899053-774745409-7419808
השרוןנחום אלפר09-8626231053-291171909-8846026
השרוןאריה צמח09-8321766053-620770709-8321768
     
ירושליםארז חרמוני02-6733403050-574133102-6713491
ירושליםבני תמר02-5957900053-231579702-5957901
ירושליםאיציק משה02-6481133050-577666702-6787818
ירושליםאהרוני אוריאל02-6733044050-434968802-6733004
ירושליםשלמה בן שושן02-6786868050-538310802-6786968
ירושליםמאיר ממן077-7005844053-776642302-6736423
ירושליםבני אורון02-6514768050-529224902-6535887
ירושליםאילן מזרחי02-6781370050-685661102-6781246
ירושליםמאיר וייצמן02-6790770050-530005002-6784681
ירושליםיובל עופר02-6797711054-812093002-6797722
     
מרכזאביב שפירשטיין03-5610322052-278498203-5610246
מרכזאביב בן אברהם03-6199357053-551711003-6162528
מרכזאייל נרקיס03-5611110053-728336703-5617722
מרכזיהודה דואני08-9461178050-523231508-9476769
מרכזעירן וינטר03-9670873050-538094403-9661221
מרכזניסן משה03-6390054052-834353603-6390077
מרכזארז בנימין077-7811183054-8107756077-7811183
מרכזשלומי לבנטר03-9565315052-325149403-9565549
מרכזניסים אביב רביע03-6355532053-635553203-5346461
מרכזחנן מושקוביץ03-7315599050-524989403-7319929
מרכזאבי חביב08-9300284050-5742090077-4447858
מרכזעמי מימון077-7388900054-2223334077-7388901
מרכזניב רון03-5037060054-477144303-5034233
מרכזעמוס ז'ורבסקי03-6390237050-644478803-6872106
מרכזעמוס כחלון03-6744462052-386320603-5746543
מרכזרוטשטיין אלכסנדר03-9326675054-566789815339326675
מרכזשלמה פילאס03-5585020052-325114203-5585823
מרכזאשר גואטה03-6320367052-454377703-5360563
מרכזקובי דהן053-8320779053-832077915339366336
מרכזרפי פרימן09-9554910052-220037309-9583862
מרכזיעקב קרופניק03-6916663052-253152003-6950354
מרכזישראל בלזברג03-5626455053-758307803-5627675
מרכזאמנון ברודי03-6735132050-652724403-6735132
מרכזמשה שיפ03-6744707050-728037603-6768062
מרכזזאב בנצקי054-6070802054-222925503-7741416
מרכזשיימן יעקב03-9500956050-884421103-9641233
מרכזעידן ברנאי054-7122222054-712222203-6552532
מרכזירון יהוד03-9773778053-535005603-9732879
מרכזטוביה בר משה03-6033510053-775700303-6033509
מרכזרונן זאנגי03-5016020053-744104403-5018088
מרכזשמש שמואל03-9300641052-862887703-9390175
מרכזאלי אהרונסון03-5287581050-533083003-6291918
מרכזעוזי אוזון050-2012130050-2012130153502012130
מרכזשמואל ליבמן03-9508811050-224448803-5039922
מרכזיצחק (צחי) מזור03-5012301052-594297503-5012301
מרכזאיציק מרזוק052-3437870052-343787008-9152131
מרכזאפי לוי03-9516866052-290907303-9516867
מרכזשעיה ברקוביץ03-9524866050-699952003-9524933
מרכזזאב סינדל077-4553005052-2455405077-4553006
מרכזיוסי אנואר052-4662455052-466245503-6515421
מרכזמיכאל בארי072-2340366053-7711137077-5095200
מרכזעזרא ארז יעקב077-5358525050-4444432076-5101451
מרכזזאב טוניק03-5620022054-599001103-5612223
מרכזאילן בן ארצי03-7333777050-523215003-7322227
מרכזאורן יעקב03-9641777052-382245403-9644011
מרכזישראל מהלל03-7398060054-493124303-7398889
מרכזאבי לב אור03-5613020053-772016003-5612090
     
דרוםזקצר שלמה08-6234480050-533853808-6234438
דרוםגבי גלעד08-9944270054-696200408-9941981
דרוםאבי שחור08-8674242052-837624308-8674243
דרוםדהן אריק08-6235638052-271188408-6231325
דרוםעמי וקסלר08-6231099054-749045108-6274801
דרוםרפי ונציה08-6751751053-726569808-6750475
דרוםצולשיין עמוס08-8591492050-527431115388591492
דרוםשאול עטיה08-6238063053-731001608-6235515
דרוםמאיר יעקובי08-9926442054-577332908-9965054
דרוםזאב מצרפי08-6726634053-731375808-6726684
דרוםישראל וייזל 08-6231298050-532745408-6231477
דרוםיעקב פלקון08-6482020053-740404408-6482121
דרוםמריאן מרגוליס08-8567012050-524674808-8522921
דרוםיניב עזריה077-6351212052-6351212077-6351212
דרוםמסילתי שלום08-9109933053-333332308-9109977
דרוםשלומי שביב08-8524028052-532333308-8677712
דרוםדרומר אברהם03-6160550053-721827003-6160551
דרוםשבתאי לופו08-9438980053-722944608-9327157
     
רכב מיוחדאביב שפירשטיין03-5610322052-278498203-5610246
רכב מיוחדאורי גורביץ - שביט שמאים04-8524242052-379632804-8516535
רכב מיוחדמנחם אדוני04-9550251053-778785704-9550256
רכב מיוחדמשה שיפ03-6744707050-728037603-6768062
רכב מיוחדארז חרמוני02-6733403050-574133102-6713491
רכב מיוחדמשה פסו09-9584444050-521833409-8801002
רכב מיוחדשמש שמואל03-9300641052-862887703-9390175
רכב מיוחדיגאל אנקורי04-6212448054-570760704-6212449
רכב מיוחדעמי מימון077-7388900054-2223334077-7388901
רכב מיוחדמריאן מרגוליס08-8567012050-524674808-8522921
רכב מיוחדזאב טוניק03-5620022054-599001103-5612223
רכב מיוחדקלמן רוזנברג04-8552233052-229554404-8523131
​ ​​​​
​​​​​​​​​​​
 

 לתשומת לבכם!

 

לצפייה בהבהרה, לחצו כאן

 

לצפייה בהנחיות המפקח ע"פ חוזר ביטוח 2007-1-8 לחצו כאן

הפניקס לשירותך

מוקד שירות לקוחות ותביעות 3455*
א'-ה' 08:00-16:30

מרכז תביעות רכב ורכוש 5070*
א'-ה' 08:00-20:00
ו' 08:00-12:00

מוקד מכירות 3455*
א'-ה' 08:00-20:00
ו' 08:00-13:00

ניתן לפנות גם בטלפון 03-7332222
או להשאיר לנו פרטים בכל נושא הקשור לשירות באמצעות טופס צור קשר ואנו נחזור אליכם תוך 24 שעות

הפניקס לשירותך

כל השדות הם שדות חובה.

הזינו שם ומספר טלפון ונציג הפניקס יחזור אליכם בהקדם האפשרי:

שלח

שעות פעילות: ימים א'-ה', 08:00-17:00
מוקד קשרי לקוחות: 3455* | 03-7332222

תודה שפנית למוקד! נציג הפניקס Online ייצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
 
machina: WFEP2
צ'אט עם נציג