חיסכון לכל ילד - מהו?
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

חיסכון לכל ילד - מהו?

ב-1 בינואר 2017 הועברו קופות הגמל מניהול הפניקס פנסיה בע"מ לניהול של אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ.

אקסלנס 
גמל והשתלמות בע"מ הינה חברה בקבוצת "הפניקס" בעלת ידע וניסיון רב שנים, ומהחברות המובילות בתחום הגמל והשתלמות.

החברה מנה
לת מגוון רחב של קופות גמל, קרנות השתלמות וקופות מרכזיות לפיצויים.

חיסכון לכל ילד
במסגרת התו
כנית של משרד האוצר והביטוח הלאומי, החל מחודש ינואר 2017, תיפתח ע"י ביטוח לאומי תכנית חיסכון לכל ילד הזכאי לקצבת ילדים. בתכנית יופקדו 50 ש"ח לילד מדי חודש עד הגיעו לגיל 18 וכל זה בנוסף לקצבת הילדים המשולמת עבורו.
באפשרותכם ההורים להגדיל את סכום החיסכון ב-50 ש"ח נוספים מתוך קצבת הילדים המשולמת על ידי ביטוח לאומי, כך שסכום החיסכון המירבי יגדל ל-100 ש"ח בכל חודש.
עד גיל 21 המוסד לביטוח לאומי ישלם את דמי הניהול על החיסכון בקופת הגמל, לאחר מכן דמי הניהול ישולמו ע"י עמית קופת הגמל.

לפרטים נו
ספים לחץ כאן >

 
machina: WFEP1
צ'אט עם נציג