דף הבית
X
איך אפשר לעזור?
הפניקס אישי
  • דף הבית
  • תובענות ייצוגיות - מידע לציבור
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי
  • הסדר פשרה בתובענה ייצוגית בעניין תשלום תגמולי ביטוח ללא ריבית והצמדה, במקרים של עיכוב מחמת עיקול

    למידע נוסף >
  • הסדר פשרה בתובענה ייצוגית ת.צ. 55899-07-15 בעניין הגדלת הכיסוי הביטוחי בביטוחי מבנה ללא הסכמת המבוטחים

    למידע נוסף >
 
machina: WFEP1
צ'אט עם נציג